De trend om bewuster te eten, zich te richten op duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel dat gezond en vers is, verovert de wereld, vooral nu we ons meer gewaar zijn van de impact die onze eetgewoonten hebben op het milieu.

Voor natuurlijk vlees waarvan de productie een gering effect heeft op onze planeet, kijken we naar de Scandinavische regio.

Dus wat is de Scandinavische regio in vergelijking met Scandinavië? Scandinavië bestaat uit drie landen: Noorwegen, Zweden en Denemarken. De noordse regio is echter veel groter en omvat de eerder genoemde landen evenals Finland, IJsland, Groenland, de Faeröer, de Åland-eilanden en de Svalbard-archipels die respectievelijk bij Finland en Noorwegen horen.

Met beroemde Scandinavische restaurants zoals Noma in Kopenhagen die voorop lopen in de trend van het eten van gezonde producten zoveel mogelijk uit het wild – zowel plantaardig als dierlijk – is het afgelopen decennium wereldwijd de consumptie en populariteit van juist dergelijke voedingsmiddelen toegenomen. Noma in Copenhagen on the forefront of the trend of eating whole, healthy foods grown and bred in the wild – both plant and animal – the last decade has seen a rise in consumption and popularity of just such foods worldwide.

Noma ‘Reindeer sweetbread in reindeer moss’

Milieubewuste mensen eten liever wild vlees van dieren die vrij leven en niet opgroeien in overvolle diervoederbedrijven die zich ontdoen van hun afval in waterwegen, en in plaats van te worden gevoed met monocrop granen een gebalanceerd en gevarieerd natuurlijk dieet hebben zonder toevoeging van kunstmatige hormonen of antibiotica.

Met de huidige focus op het milieu en het welzijn van de planeet, is het belangrijk op te merken dat de CO2-voetafdruk van de rendieren en elanden erg laag is in vergelijking met bijvoorbeeld die van de runderteelt.

Wat is precies een ecologische voetafdruk, iets waar we elke dag meer over horen en lezen? Een CO2-voetafdruk wordt gedefinieerd als de totale uitstoot veroorzaakt door een persoon, evenement, organisatie of product, uitgedrukt in kooldioxide-equivalent.

We weten al dat menselijke consumptie van vlees een van de grootste bedreigingen voor het milieu is aangezien de productie, verwerking en distributie van vlees enorme hoeveelheden pesticiden, kunstmest, brandstof, voer en water vereist, terwijl broeikasgassen, mest en een reeks giftige stoffen terecht komen in onze lucht en water. De algemene consensus is dat om onze planeet te beschermen, we allemaal minder vlees moeten eten. Maar hoe zit het met het eten van verschillende soorten vlees?

Lapland in het noorden van Scandinavië heeft nog een bijna ongerepte natuur en drinkbaar water in zijn beken. Dit wereldwijd unieke behoud van de natuur levert een voedselbron op met een van de laagste CO2-voetafdrukken op aarde.

MTT Agrifood Research Finland, toonaangevend onderzoeksinstituut dat duurzaamheid en concurrentievermogen van het voedselsysteem ontwikkelt, heeft een intensieve studie gedaan naar de milieu-impact van voedselconsumptie in Finland. Ter vergelijking hebben we uit de resultaten gekozen:

Rendier en ander wild CO2-equivalent. (kg / kg) 1.5 PO4 equiv (g / kg) 0.1

en

Vlees van runderen, CO2-equiv. (kg / kg) 19,8 PO4 equiv (g / kg) 24,8 / vlees van schapen en geiten CO2 equiv. (kg / kg) 13,1 PO4-equivalent (g / kg) 14,0

De PO4 staat voor eutrofiëringseffect. Eutrofiëring is het fenomeen van een overmatige rijkdom aan voedingsstoffen in een meer of ander water, wat resulteert in natuurrampen zoals overgroei van algen die de dood van vissen en andere organismen veroorzaken.

Uit bovenstaande cijfers blijkt duidelijk dat het eten van vlees van veeteelt veel meer schade toebrengt aan het milieu dan het eten van wild. Hieruit volgt dat een verandering van voedingspatroon gunstig zou zijn voor een grotere ecologische duurzaamheid.

Universiteit van Tromsø – De Arctische Universiteit van Noorwegen is de meest noordelijke universiteit ter wereld. De universiteit heeft in 2013 een paper gepubliceerd waarin gesteld werd dat het eten van rendiervlees net zo gezond is als vis, wat bevestigd werd met resultaten van een zorgvuldige analyse over meerdere jaren waaruit bleek dat rendieren weinig vet en veel B-12, omega-3, omega-6 bevatten alswel essentiële vetzuren waarvan het gehalte vergelijkbaar is met die in zeevruchten zoals kabeljauw, krab, mosselen, oesters en scampi’s.

MTT Agrifood Research Finland: ‘De moeilijkheid ligt echter in het ontwikkelen van manieren om mensen te motiveren om aan te passen wat ze kopen en eten, aangezien veel beperkingen mogelijk gedragsveranderingen belemmeren, waaronder gevestigde gewoonten, beperkt inkomen, gebrek aan informatie over milieu-impact, cognitieve beperkingen, of de moeilijkheid om toegang te krijgen tot milieuvriendelijk voedselThe difficulty, however, lies in developing ways of motivating people to modify what they purchase and eat, as many constraints potentially hinder changes in behaviour, including established habits, limited income, lack of information on environmental impact, cognitive limitations, or the difficulty of accessing environmentally friendly foods.’

Veel van deze bovengenoemde argumenten kunnen worden verholpen door rendieren en ander Scandinavisch wild gemakkelijker beschikbaar te maken voor landen buiten Scandinavië en hun milieuvriendelijke en gezondheidseigenschappen te promoten.